Microeconomic Analysis 1 (6 cr)

Code:
26082
Field:
Microeconomics
Target:
Bachelor's students
Organiser:
Hanken Shool of Economics
Instructor:
Topi Miettinen
Period:
Period 2
Format:
Lecture
Method:
Contact teaching
Venue:
Hanken (Helsinki and Vaasa)

In case of conflicting information consider the Sisu/Moodle pages the primary source of information.

Kursen presenterar det mikroekonomiska paradigmet som ligger som grund till de mikroekonomiskt inriktade kurserna på ämnes- och fördjupad nivå.

Kursen visar hur marknadsefterfrågan kan modelleras utgående från individuella konsumentpreferenser, samt marknadsutbudet utgående från företagets teknologi och vinstmaximering. Företagets optimala prissättning i generell fall med marknadskraft analyseras också. Studeranden lär sig att mäta efterfrågans priselasticitet och hur den påverkar det optimala priset i samband med marginalkostnader. Det visas under vilka omständigheter konkurrens mellan företag leder till samhälleligt effektiva utfall.

Denna kurs är något mera omfattande version av första halvan av kursen Mikroekonomisk företags- och samhällsanalys (kurskod 26032/26032-V) som gavs tidigare. 

Language of learning: Swedish

 • Language: Swedish
 • Course Sisu page
 • Schedule: TBA in August
 • Study materials: can be found in Moodle (to be added to the list couple of days before the course starts)
  • A Moodle course key will be sent by email or it is posted as a message in Sisu couple of days before the course starts.
  • Log in with your Hanken username to be able to use all the features of the course workspace
  • More tips for enrolling in Moodle can be found here

Please register for the course in the Hanken Sisu with your Hanken username. Further instructions can be found here.

Aalto University Students
 • Code: no equivalent code
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 6
 • Credit transfer: not recommended for Aalto BSc students since the course content is equivalent to Aalto's mandatory microeconomics course(s)

Further instructions can be found here.

Hanken Students
 • Code: 26082
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 6
University of Helsinki Students
 • Code: no equivalent code
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 6
 • Credit transfer:
  • BSc economics students: please apply for substitution:
   • ECOK-275 TA5 Special Course in Economics Completed Elsewhere 1, 5-6 cr OR
   • ECOK-276 TA5 Special Course in Economics Completed Elsewhere 2, 5-6 cr
  • YET students: Before taking and completing this course make sure that the credits can be counted towards your degree by checking which courses are included in your curriculum or which courses could be substituted with the Aalto/Hanken courses. You can also contact your planning officer Simo Riikonen (firstname.lastname@helsinki.fi).

Further instructions can be found here.

Efter avlagd kurs kan du:

 • identifiera på basnivån vilka olika syften mikroekonomisk modellering har
 • identifiera de karakteristiska dragen för konkurrensutsatta marknader
 • uppskatta till vilken grad ditt eget eller andras beteende som konsument kan förklaras och förutspås av konsumentteorin
 • analysera företagets agerande på insatsfaktormarknader, slutproduktmarknader utgående från dess optimeringsbeslut
 • granska hur individuella konsument- och företagsbeslut och leder till marknadsutfall och hur det påverkar välfardet i samhället
 • lösa enkla mikroekonomiska modeller och förklara vilka ekonomiska implikationer lösningen tyder på
 • känna igen värden av kontrollerad experimentering i identifiering och kvantitativ estimering av ett kausalt samband och tillämpa metoden på att estimera efterfrågans priselasticitet och dess roll i företagets optimala prissättning
 • relatera individualla företagets prisselasticitet till graden av marknadskonkurrens
 • skriva enkla python program för att illustrera mikroekonomiska utfallsprediktioner och samband