In case of conflicting information consider the Sisu/Courses/Moodle pages the primary source of information.

Empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa pyritään usein selvittämään, miten erilaiset instituutiot ja niitä koskevat uudistukset vaikuttavat ihmisten tai yritysten käyttäytymiseen. Tyypillisesti tutkimusongelmana on erottaa uudistusten vaikutus muista samaan aikaan tapahtuneista muutoksista. Opintojaksolla käsitellään mikroekonometrisia menetelmiä, joiden avulla soveltavaa empiiristä tutkimusta tavallisimmin tehdään. Opintojakso sisältää luentoja ja tilastollisilla ohjelmistoilla ja empiirisellä mikroaineistolla tehtäviä käytännön harjoituksia. Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat omissa empiirisissä projekteissa tarvittavien työkalujen käyttöön. Opintojaksolla käsitellään mm. satunnaiskokeita, kaltaistamismenetelmiä, instrumenttimuuttujia ja regressioepäjatkuvuusmenetelmiä sekä tutustutaan koneoppimiseen.

Language of learning: English

 • Completion method: contact teaching
 • Language: English
 • Schedule: can be found in Course Page and Sisu
 • Study materials: can be found in Moodle
  • A link and a Moodle course key will be sent by email before the course starts and/or they will be provided on the Courses page: you can view the information on this site without logging in or registering, but some of the content added by teachers to course pages may be available to course participants only, for example Moodle course enrolment key.
  • Log in with your UH username to be able to use all the features of the course workspace

Please register for the course in the UH Sisu with your UH username. Further instructions (link to be added here later).

  • Code: no equivalent code
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

  Further information (link to be added here later)

  • Code: no equivalent code
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

  Further instructions (link to be added here later)

  • Code: ECOK-277
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5

Opintojakson suorittamisen jälkeen osaat tulkita ja arvioida mikroaineistoja käyttävän empiirisen taloustieteellisen tutkimuksen tuloksia. Osaat myös käsitellä empiirisiä aineistoja ja soveltaa ekonometrian työkaluja yksilötason mikroaineistojen analysointiin.