TA5 Käyttäytymistaloustiede

Code:
ECOK-252
Field:
Behavioral Economics
Target:
Bachelor's students
Organiser:
University of Helsinki - Economics
Instructor:
Klaus Kultti
Period:
Period 2
Format:
Lecture
Method:
Contact teaching
Venue:
Economicum

In case of conflicting information consider the Sisu/Courses/Moodle pages the primary source of information.

Opintojaksolla käydään läpi standarditaloustieteen teorioihin sopimattomia taloudellisesti mielenkiintoisia anomalioita eli poikkeuksia tai epäsäännöllisyyksiä. Nämä kumpuavat sekä havaintoaineistosta että koeasetelmista. Käyttäytymistaloustieteen teoriat pyrkivät selittämään näitä anomalioita. Keskitymme erityisesti prospektiteoriaan ja hyperboliseen diskonttaukseen, jossa tehdään päätöksiä yli ajan. Lisäksi tutustutaan siihen, miten sosiaaliset preferenssit vaikuttavat strategiseen käyttäytymiseen. Ajan salliessa esitellään joitain kiinnostavia kokeellisen taloustieteen koeasetelmia. Opintojakson lopuksi opiskelijalla on peruskäsitys edellä mainituista aiheista.

Opiskelijoiden edellytetään suorittavan joihinkin luentoihin liittyviä laskuharjoituksia sekä toisten luentojen kohdalla pitävän luentopäiväkirjaa.

Language of learning: Finnish

 • Completion method: contact teaching
 • Language: Finnish
 • Schedule: can be found in Course Page and Sisu
 • Study materials: can be found in Moodle
  • For some courses, it is enough to register in Sisu and you can access directly the Moodle area, please note, however, that it may take up to two hours after registration to enter the Moodle area.
  • Log in with your UH username to be able to use all the features of the course workspace
  • More tips for enrolling in Moodle can be found here

Please register for the course in the UH Sisu with your UH username. Further instructions can be found here.

Aalto University Students
 • Code: no equivalent code
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 5
 • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu
  • Further instructions can be found here.
Hanken Students
 • Code: no equivalent code
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 5
 • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu
  • Further instructions can be found here.
University of Helsinki Students
 • Code: ECOK-252
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 5
 • YET students: Before taking and completing this course make sure that the credits can be counted towards your degree by checking which courses are/can be included in your curriculum. You can also contact your planning officer Simo Riikonen (firstname.lastname@helsinki.fi).

Opiskelijat perehtyvät käyttäytymistaloustieteen keskeisiin malleihin ja niiden tuloksiin sekä ymmärtävät, miten ja miksi ne eroavat taloustieteen standardimallista ja sen tuloksista. Erityisesti he oppivat soveltamaan prospektiteoriaa ja vaihtoehtoisia intertetemporaalisen valinnan malleja yksinkertaisiin tilanteisiin. Lisäksi he oppivat ymmärtämään, kuinka uudet teoriankehittelyt kumpuavat aiemmista malleista ja niiden ongelmista.