In case of conflicting information consider the Sisu/Courses/Moodle pages the primary source of information.

Kurssilla käsitellään perusteita julkisen talouden toiminnalle sekä talouspolitiikan yhteiskunnallisia tavoitteita. Kurssin aiheita ovat muun muassa julkisten palveluiden tuottaminen, taloudellinen eriarvoisuus, verotus, koulutus ja eläkkeet. Kurssi pohjautuu julkistalouden teoriaan, mutta se sisältää myös paljon empiiristä, ekonometrista aineistoa.

Language of learning: Finnish

 • Completion method: contact teaching
 • Language: Finnish
 • Schedule: can be found in Course Page and Sisu
 • Study materials: can be found in Moodle
  • A link and a Moodle course key will be sent by email before the course starts and/or they will be provided on the Courses page: you can view the information on this site without logging in or registering, but some of the content added by teachers to course pages may be available to course participants only, for example Moodle course enrolment key.
  • Log in with your UH username to be able to use all the features of the course workspace

Please register for the course in the UH Sisu with your UH username. Further instructions (link to be added here later).

  • Code: no equivalent code
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

  Further information (link to be added here later)

  • Code: no equivalent code
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

  Further instructions (link to be added here later)

  • Code: ECOK-262
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot julkistaloudesta. Tarkoituksena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen vallan perustehtävät, mitkä ovat periaatteet julkisen vallan interventioissa, miten eriarvoisuus otetaan huomioon politiikan suunnittelussa ja miten julkisen vallan meno-ohjelmat ja verotus vaikuttavat talouden toimintaan.