TA5 Julkinen talous (5 cr)

Code:
ECOK-262
Field:
Public Economics
Target:
Bachelor's students
Organiser:
University of Helsinki - Economics
Instructor:
Jukka Pirttilä
Period:
Period 1
Format:
Lecture
Method:
Contact teaching
Venue:
Economicum building

In case of conflicting information consider the Sisu/Courses/Moodle pages the primary source of information.

Kurssilla käsitellään perusteita julkisen talouden toiminnalle sekä talouspolitiikan yhteiskunnallisia tavoitteita. Kurssin aiheita ovat muun muassa julkisten palveluiden tuottaminen, taloudellinen eriarvoisuus, verotus, koulutus ja eläkkeet. Kurssi pohjautuu julkistalouden teoriaan, mutta se sisältää myös paljon empiiristä, ekonometrista aineistoa.

Language of learning: Finnish

 • Language: Finnish
 • Schedule: can be found in Course Page and Sisu
 • Study materials: can be found in Moodle
  • For some courses, it is enough to register in Sisu and you can access directly the Moodle area, please note, however, that it may take up to two hours after registration to enter the Moodle area.
  • Log in with your UH username to be able to use all the features of the course workspace
  • More tips for enrolling in Moodle can be found here

Please register for the course in the UH Sisu with your UH username. Further instructions can be found here.

Aalto University Students
 • Code: no equivalent code
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 5
 • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

Further instructions can be found here.

Hanken Students
 • Code: no equivalent code
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 5
 • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

Further instructions can be found here.

University of Helsinki Students
 • Code: ECOK-262
 • Target groups: BSc
 • Credit points: 5
 • YET students: Before taking and completing this course make sure that the credits can be counted towards your degree by checking which courses are/can be included in your curriculum. You can also contact your planning officer Simo Riikonen (firstname.lastname@helsinki.fi).

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot julkistaloudesta. Tarkoituksena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen vallan perustehtävät, mitkä ovat periaatteet julkisen vallan interventioissa, miten eriarvoisuus otetaan huomioon politiikan suunnittelussa ja miten julkisen vallan meno-ohjelmat ja verotus vaikuttavat talouden toimintaan.