In case of conflicting information consider the Sisu/Courses/Moodle pages the primary source of information.

Asiasisältö:

 • Koronkorkolaskennan matematiikka ja sovellutukset, perusteet, puuston optimikiertoaikamallin johtaminen ja ratkaiseminen analyyttisesti ja empiiristen esimerkkien avulla.
 • Kiertoaikamallin yleistäminen sekä teoreettisesti että käytännön sovellusten näkökulmista.
 • Ympäristöarvostusten, hiilen sidonnan, optimaalisten harvennusten, metsänomistajan kulutus- ja säästämispäätösten ja puun hinnanmuodostuksen lisääminen kiertoaikamalliin.
 • Taloudelliset mallit metsien hoidosta eri-ikäisrakenteisina.
 • Metsäpolitiikan taloudelliset tulkinnat.

Language of learning: Finnish

 • Completion method: contact teaching
 • Language: Finnish
 • Schedule: can be found in Course Page and Sisu
 • Study materials: can be found in Moodle
  • A link and a Moodle course key will be sent by email before the course starts and/or they will be provided on the Courses page: you can view the information on this site without logging in or registering, but some of the content added by teachers to course pages may be available to course participants only, for example Moodle course enrolment key.
  • Log in with your UH username to be able to use all the features of the course workspace

Please register for the course in the UH Sisu with your UH username. Further instructions (link to be added here later).

  • Code: no equivalent code
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

  Further information (link to be added here later)

  • Code: no equivalent code
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

  Further instructions (link to be added here later)

  • Code: YET-217
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5

Oppia luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen keskeiset teoriat, mallit ja käsitteet metsävarojen käytön ja suojelun taloudellisessa analyysissä sekä monitieteinen taloudellis-ekologinen näkökulma metsävarojen käyttöön ja suojeluun.