In case of conflicting information consider the Sisu/Moodle pages the primary source of information.

Overview

Kursen presenterar den grundläggande makroekonomiska teorin på kort- medellång- och långsikt. Den gängse makroekonomiska politikens mål, medel och möjligheter presenteras och diskuteras. Konsekvenserna av olika aktuella makroekonomiska politiska beslut analyseras. De makroekonomiska problem som uppkommer av en divergerande konkurrenskraft och obalans i utrikeshandeln inom ramen för en valutaunion presenteras.

Language of learning: Swedish

Teaching

 • Completion method: contact teaching
 • Language: Swedish
 • Schedule: can be found in Schema
  • search for teaching event (sök händelser) with the course name or Hanken course code and click the Info button and then choose the Reservations (Bokningar) sheet
 • Study materials: can be found in Moodle (to be added to the list couple of days before the course starts)
  • A Moodle course key will be sent by email or it is posted as a message in Sisu couple of days before the course starts.
  • Log in with your Hanken username to be able to use all the features of the course workspace

Please register for the course in the Hanken Sisu with your Hanken username. Further instructions (link to be added here later).

University-specific instructions

  • Code: no equivalent code

  • Target groups: BSc

  • Credit points: 6

  • Credit transfer: please apply for inclusion

  Further instructions (link to be added here later)

  • Code: 2668

  • Target groups: BSc

  • Credit points: 6

  • Code: no equivalent code

  • Target groups: BSc

  • Credit points: 6

  • Credit transfer: please apply for inclusion

  Further instructions (link to be added here later)

Learning outcomes

Efter avlagd kurs kan du:

 • genom att tillämpa centrala makroekonomiska teorier, analysera orsakerna till växlingar i den ekonomiska aktiviteten, förändringar i prisnivån och brist på balans i utrikeshandeln, speciellt i en liten utrikeshandelsberoende ekonomi
 • bedöma effekterna av ekonomisk politik med hänsyn till ovannämnda problem.