Economics
for the common good

Ajantasaista tietoa epidemian vaikutuksista Suomen talouteen. Raportteja julkaistaan kesällä joka toinen viikko ja tarvittaessa järjestetään webinaareja. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti. Interaktiivisia kuvioita koronaviruksesta ja työmarkkinoista voi tarkastella täällä: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_fi/, https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/


September 11, 2020

Yritystuet työkaluna koronakriisissä

Tässä muistiossa tehdään lyhyt katsaus periaatteista, joita julkisen sektorin jakamiin yritystukiin on perusteltua soveltaa taloustieteen näkökulmasta. Olemme tarkoituksella rajanneet pois yksityiskohtaisemmat tilannearviot, yksittäisiä tuki-instrumentteja

→ Lue Lisää

September 10, 2020

Tilannehuoneen raportti 10.9.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vertailujaksona käytetään useissa

→ Lue lisää

Economic analyses of the epidemic. Reports will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Data and graphs are updated on a regular basis. Interactive graphs on Covid-19 and the Finnish labor market can be found here: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_en/, https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_en/


September 10, 2020

Situation room report 10.9.2020 – latest developments in the labor market, households and firms

The Helsinki GSE situation room continues publishing reports based on up-to-date data every other week. The reports follow the economy's development from the labor

→ Read the article


Next Webinar

Reports (see above) will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Raportteja (ks. yllä) julkaistaan joka toinen viikko kesällä ja webinaareja järjestetään tarvittaessa.

→ Zoom Webinar.


Covid-19 Data & Graph Vault

Helsinki GSE:n Tilannehuone tarjoaa aggregoitua tilastoaineistoa sekä niihin perustuvia kuvioita. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti.

Helsinki GSE Situation Room provides aggregate data and graphs based on those data. Both data and graphs are updated on a regular basis.

→ Covid-19 Data & Graph Vault.

News Archive

Covid-19 -uutiset Suomeksi → Arkisto.

Covid-19 News in English→ Archive.

Helsinki Situation Room → The Team

Research + Study

Helsinki GSE organizes itself through research groups. Each research group is responsible for promoting and developing cooperation within the Helsinki GSE community in its research area.

Helsinki GSE Master’s programs offer a wide selection of courses covering all the main fields of economics. Our courses enable our students to learn the essential core of economics at an advanced level, while providing them with the possibility to tailor their education according to their specific interests.

Helsinki GSE students can take courses from each of the three departments. The listing below represents our current course offering covering all the Helsinki GSE universities.

News

September 16, 2020

Doctoral defence: “Studies on Habit Formation and Lévy Process Applications in Stochastic and Numerical Finance”

On September 18th Lic.Soc.Sc. Antti Huotari will defend his doctoral thesis ”Studies on Habit Formation and Lévy Process Applications in Stochastic and Numerical Finance”. The thesis contains an introductory chapter and four essays. The first three essays study consumer's optimal portfolio choice problem. These essays focus on developing new solution methods for when the utility function of an investor and the behavior of asset processes are more general than under standard assumptions. The fourth essay deals with implied volatility modelling of swaptions. It proposes a new pricing formula, which assumes…

→ Full article


Looking for more news? Visit the → News Archive.

Looking for more seminars? Visit the → Seminars page.


Economics and Finance Seminars mailing list

The newsletter is published weekly. Subscribe to the mailing list by filling in your name and your email to the subscription form. You can cancel your subscription to the newsletter by following the link "unsubscribe" found at the end of each newsletter.