Economics
for the common good

Ajantasaista tietoa epidemian vaikutuksista Suomen talouteen. Raportteja julkaistaan kesällä joka toinen viikko ja tarvittaessa järjestetään webinaareja. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti. Interaktiivisia kuvioita koronaviruksesta ja työmarkkinoista voi tarkastella täällä: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_fi/, https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/


October 22, 2020

Tilannehuoneen raportti 22.10.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vertailujaksona käytetään useissa

→ Lue Lisää

October 8, 2020

Tilannehuoneen raportti 8.10.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vertailujaksona käytetään useissa

→ Lue lisää

Economic analyses of the epidemic. Reports will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Data and graphs are updated on a regular basis. Interactive graphs on Covid-19 and the Finnish labor market can be found here: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_en/, https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_en/


October 22, 2020

Situation room report 22.10.2020 – latest developments in the labor market, households and firms

The Helsinki GSE situation room continues publishing reports based on up-to-date data every other week. The reports follow the economy's development from the labor

→ Read the article


Next Webinar

Reports (see above) will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Raportteja (ks. yllä) julkaistaan joka toinen viikko kesällä ja webinaareja järjestetään tarvittaessa.

→ Zoom Webinar.


Covid-19 Data & Graph Vault

Helsinki GSE:n Tilannehuone tarjoaa aggregoitua tilastoaineistoa sekä niihin perustuvia kuvioita. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti.

Helsinki GSE Situation Room provides aggregate data and graphs based on those data. Both data and graphs are updated on a regular basis.

→ Covid-19 Data & Graph Vault.

News Archive

Covid-19 -uutiset Suomeksi → Arkisto.

Covid-19 News in English→ Archive.

Helsinki Situation Room → The Team

Research + Study

Helsinki GSE organizes itself through research groups. Each research group is responsible for promoting and developing cooperation within the Helsinki GSE community in its research area.

Helsinki GSE Master’s programs offer a wide selection of courses covering all the main fields of economics. Our courses enable our students to learn the essential core of economics at an advanced level, while providing them with the possibility to tailor their education according to their specific interests.

Helsinki GSE students can take courses from each of the three departments. The listing below represents our current course offering covering all the Helsinki GSE universities.

News

October 9, 2020

Miljoonalahjoitus Stiftelsen Tre Smederiltä Helsingin yliopistolle

Yliopisto aikoo ohjata varat erityisesti ruotsinkielisen yhteiskuntatieteellisen opetuksen ja tutkimuksen tueksi. Stiftelsen Tre Smeder lahjoittaa miljoona euroa Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteiden opetuksen ja tutkimuksen hyväksi. Kansantaloustieteeseen perustetaan ruotsinkielinen professuuri. – Stiftelsen Tre Smederille tämä on suuri ilo. Lahjoituksellamme autamme vahvistamaan Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellistä osaamista. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan tullaan perustamaan ruotsinkielinen kansantaloustieteen professuuri, joka hyödyttää erityisesti myös Svenska social- och kommunalhögskolania, toteaa säätiön puheenjohtaja Marcus Rantala. Pula ruotsin kielen taitoisista kansantaloustieteilijöistä, erityisesti tohtoriksi väitelleistä, on suuri Suomessa. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan perustettava professuuri mahdollistaa myös kansantaloustieteen ruotsinkielisen opetuksen tarjoamisen kaikille yhteiskuntatieteen opiskelijoille, mukaan lukien oikeustieteen…

→ Full article


Looking for more news? Visit the → News Archive.

Looking for more seminars? Visit the → Seminars page.


Economics and Finance Seminars mailing list

The newsletter is published weekly. Subscribe to the mailing list by filling in your name and your email to the subscription form. You can cancel your subscription to the newsletter by following the link "unsubscribe" found at the end of each newsletter.