Economics
for the common good

Ajantasaista tietoa epidemian vaikutuksista Suomen talouteen. Raportteja julkaistaan kesällä joka toinen viikko ja tarvittaessa järjestetään webinaareja. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti. Interaktiivisia kuvioita koronaviruksesta ja työmarkkinoista voi tarkastella täällä: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_fi/, https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/


April 1, 2021

Tilannehuoneen raportti: Koronatartuntojen ja sairaalahoidon riskien arviointi ammatti- ja tuloryhmissä

Tiivistelmä Raportissa tarkastellaan koronavirustartuntoja eri tulo- ja ammattiryhmissä syksyllä 2020 sekä alkuvuodesta 2021. Koronatartunnat ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin (täysi-ikäisiin) henkilöihin niin syksyllä

→ Lue Lisää

April 15, 2021

Tilannehuoneen raportti 15.4.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy

→ Lue lisää

Economic analyses of the epidemic. Reports will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Data and graphs are updated on a regular basis. Interactive graphs on Covid-19 and the Finnish labor market can be found here: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_en/, https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_en/


April 15, 2021

Situation room report 15.4.2021 – latest developments in the labor market, households and firms

The Helsinki GSE situation room continues to publish reports based on up-to-date data every other week. The reports follow the economy’s development from the

→ Read the article


Next Webinar

Reports (see above) will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Raportteja (ks. yllä) julkaistaan joka toinen viikko kesällä ja webinaareja järjestetään tarvittaessa.

→ Zoom Webinar.


Covid-19 Data & Graph Vault

Helsinki GSE:n Tilannehuone tarjoaa aggregoitua tilastoaineistoa sekä niihin perustuvia kuvioita. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti.

Helsinki GSE Situation Room provides aggregate data and graphs based on those data. Both data and graphs are updated on a regular basis.

→ Covid-19 Data & Graph Vault.

News Archive

Covid-19 -uutiset Suomeksi → Arkisto.

Covid-19 News in English→ Archive.

Helsinki Situation Room → The Team

Research + Study

Helsinki GSE organizes itself through research groups. Each research group is responsible for promoting and developing cooperation within the Helsinki GSE community in its research area.

Helsinki GSE Master’s programs offer a wide selection of courses covering all the main fields of economics. Our courses enable our students to learn the essential core of economics at an advanced level, while providing them with the possibility to tailor their education according to their specific interests.

Helsinki GSE students can take courses from each of the three departments. The listing below represents our current course offering covering all the Helsinki GSE universities.

News

April 15, 2021

Doctoral defence: Financial fragility – Empirical studies on crises and reforms

On April 19th, DSc Eero Tölö will defend his doctoral dissertation ”Financial fragility: empirical studies on crises and reforms”. The thesis contains an introductory chapter and four articles. The first two articles investigate data and models that can be used by policymakers to anticipate the risk of financial crises. The studies confirm the earlier finding by the literature that these crises are to a large extent predictable by various measures based on credit and prices. The studies also provide some new risk measures and models in this area. The other…

→ Full article


Looking for more news? Visit the → News Archive.

Looking for more seminars? Visit the → Seminars page.


Economics and Finance Seminars mailing list

The newsletter is published weekly. Subscribe to the mailing list by filling in your name and your email to the subscription form. You can cancel your subscription to the newsletter by following the link "unsubscribe" found at the end of each newsletter.