Economics
for the common good

Ajantasaista tietoa epidemian vaikutuksista Suomen talouteen. Raportteja julkaistaan kesällä joka toinen viikko ja tarvittaessa järjestetään webinaareja. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti. Interaktiivisia kuvioita koronaviruksesta ja työmarkkinoista voi tarkastella täällä: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_fi/, https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/


January 14, 2021

Tilannehuoneen raportti: Koronavirus ja terveyserot – Missä sosioekonomisissa ryhmissä koronatartuntoja on Suomessa havaittu eniten?

Tiivistelmä Koronatartunnat ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin (täysi-ikäisiin) henkilöihin.  Tartuntoja on havaittu kuitenkin paljon myös suurituloisimmassa ryhmässä. Ensimmäisessä aallossa keväällä (maaliskuu-kesäkuu) koronatartuntoja havaittiin

→ Lue Lisää

February 18, 2021

Tilannehuoneen raportti 18.2.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Taustatiedot kuvioille on

→ Lue lisää

Economic analyses of the epidemic. Reports will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Data and graphs are updated on a regular basis. Interactive graphs on Covid-19 and the Finnish labor market can be found here: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_en/, https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_en/


February 18, 2021

Situation room report 18.2.2021 – latest developments in the labor market, households and firms

The Helsinki GSE situation room continues publishing reports based on up-to-date data every other week. The reports follow the economy’s development from the labor

→ Read the article


Next Webinar

Reports (see above) will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Raportteja (ks. yllä) julkaistaan joka toinen viikko kesällä ja webinaareja järjestetään tarvittaessa.

→ Zoom Webinar.


Covid-19 Data & Graph Vault

Helsinki GSE:n Tilannehuone tarjoaa aggregoitua tilastoaineistoa sekä niihin perustuvia kuvioita. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti.

Helsinki GSE Situation Room provides aggregate data and graphs based on those data. Both data and graphs are updated on a regular basis.

→ Covid-19 Data & Graph Vault.

News Archive

Covid-19 -uutiset Suomeksi → Arkisto.

Covid-19 News in English→ Archive.

Helsinki Situation Room → The Team

Research + Study

Helsinki GSE organizes itself through research groups. Each research group is responsible for promoting and developing cooperation within the Helsinki GSE community in its research area.

Helsinki GSE Master’s programs offer a wide selection of courses covering all the main fields of economics. Our courses enable our students to learn the essential core of economics at an advanced level, while providing them with the possibility to tailor their education according to their specific interests.

Helsinki GSE students can take courses from each of the three departments. The listing below represents our current course offering covering all the Helsinki GSE universities.

News

February 4, 2021

Yritysten tukemisessa on syytä siirtyä kohti vastikkeellisia tukia

Yritystuet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: suoriin (vastikkeettomiin) tukiin ja vastikkeellisiin tukiin. Koronakriisi on koetellut Suomen taloutta, mutta alun perin pelättyä vähäisemmässä määrin. Yritystoimintaa on kriisin aikana tuettu sekä suoraan että epäsuorasti, esimerkiksi lomautussääntöjä helpottamalla. Nyt hallitus valmistelee kolmatta kustannustukipakettia yrityksille. Hallituksen tulisi kuitenkin harkita painopisteen siirtämistä suorista, kustannustuen kaltaisista tuista vastikkeellisiin tukiin, kuten Finnveran takauksiin. Viime keväänä suorien yritystukien keskeinen taloustieteellinen perustelu oli se (kts. Helsinki GSE:n Tilannehuone ”Yritystuet työkaluna koronakriisissä”), että niiden avulla pyritään välttämään elinkelpoisten yritysten konkursseja, joita voisi seurata yritysten maksuvaikeusongelmista ja kassavarojen puutteesta. Tällaisia ns. likviditeettikonkursseja…

→ Full article


Looking for more news? Visit the → News Archive.

Looking for more seminars? Visit the → Seminars page.


Economics and Finance Seminars mailing list

The newsletter is published weekly. Subscribe to the mailing list by filling in your name and your email to the subscription form. You can cancel your subscription to the newsletter by following the link "unsubscribe" found at the end of each newsletter.