Economics
for the common good

Ajantasaista tietoa epidemian vaikutuksista Suomen talouteen. Raportteja julkaistaan kesällä joka toinen viikko ja tarvittaessa järjestetään webinaareja. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti. Interaktiivisia kuvioita koronaviruksesta ja työmarkkinoista voi tarkastella täällä: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_fi/


June 30, 2020

Talouspolitiikka koronavirusepidemian hiipuessa

Johdanto    Koronavirusepidemia näyttää hiipuneen kevään kuluessa suhteellisen nopeasti. Esimerkiksi uusien vahvistettujen tartuntojen määrä on ollut laskusuunnassa huhtikuun puolivälistä alkaen. Epidemian hiipuminen yhdessä testaamis- ja

→ Lue Lisää

July 30, 2020

Tilannehuoneen raportti 30.07.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone julkaisee ajantasaisiin aineistoihin perustuvia raportteja myös kesälomakaudella. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Raportteja julkaistaan joka toinen viikko.

→ Lue lisää

Economic analyses of the epidemic. Reports will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Data and graphs are updated on a regular basis. Interactive graphs on Covid-19 and the Finnish labor market can be found here: https://tkyyra.shinyapps.io/inflow_en/


July 30, 2020

Situation room report 30.07.2020 – latest developments in the labor market, households and firms

The Helsinki GSE situation room continues publishing reports based on up-to-date data during the summer vacation season. The reports, which are published every other

→ Read the article


Next Webinar

Reports (see above) will be published every other week during summer and webinars will be organized as needed. Raportteja (ks. yllä) julkaistaan joka toinen viikko kesällä ja webinaareja järjestetään tarvittaessa.

→ Zoom Webinar.


Covid-19 Data & Graph Vault

Helsinki GSE:n Tilannehuone tarjoaa aggregoitua tilastoaineistoa sekä niihin perustuvia kuvioita. Aineistoja ja kuvioita päivitetään säännöllisesti.

Helsinki GSE Situation Room provides aggregate data and graphs based on those data. Both data and graphs are updated on a regular basis.

→ Covid-19 Data & Graph Vault.

News Archive

Covid-19 -uutiset Suomeksi → Arkisto.

Covid-19 News in English→ Archive.

Helsinki Situation Room → The Team

Research + Study

Helsinki GSE organizes itself through research groups. Each research group is responsible for promoting and developing cooperation within the Helsinki GSE community in its research area.

Helsinki GSE Master’s programs offer a wide selection of courses covering all the main fields of economics. Our courses enable our students to learn the essential core of economics at an advanced level, while providing them with the possibility to tailor their education according to their specific interests.

Helsinki GSE students can take courses from each of the three departments. The listing below represents our current course offering covering all the Helsinki GSE universities.

News

June 26, 2020

Doctoral defence: “Competition and Coordination”

On June 30th, M.AcctgFin. Yi Zheng will defend her doctoral thesis “Competition and Coordination”. Zheng studies how markets work and how market participants, both firms and consumers, interact with each other and jointly determine market performance. Zheng discusses the incentives of market participants, either competitive, (non-)cooperative or coordinative. The thesis consists of four articles. The first article points out a novel cause of market inefficiency in competitive markets and proposes a coordinative solution to the problem. The following three articles contribute to the literature on industrial organizational and public choice…

→ Full article


Looking for more news? Visit the → News Archive.

Looking for more seminars? Visit the → Seminars page.


Economics and Finance Seminars mailing list

The newsletter is published weekly. Subscribe to the mailing list by filling in your name and your email to the subscription form. You can cancel your subscription to the newsletter by following the link "unsubscribe" found at the end of each newsletter.