In case of conflicting information consider the Sisu/Courses/Moodle pages the primary source of information.

Opintojaksolla perehdytään terveystaloustieteeseen terveydenhuoltomarkkinoiden toiminnan näkökulmasta. Opintojakson aikana markkinoiden toimintaa tarkastellaan mikrotalousteorian ja empiirisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Keskeisiä sisältöjä ovat kuluttajien terveyskäyttäytyminen, kilpailun rooli terveydenhuollossa sekä terveydenhuoltojärjestelmiin liittyvät peruskysymykset, kuten sääntely. Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan terveydenhuoltomarkkinoiden toimintaa.

Language of learning: Finnish

Free for Helsinki GSE students!

 • Completion method: contact teaching
 • Language: Finnish
 • Schedule: can be found in Course Page and Sisu
 • Study materials: can be found in Moodle
  • For some courses, it is enough to register in Sisu and you can access directly the Moodle area, please note, however, that it may take up to two hours after registration to enter the Moodle area.
  • Log in with your UH username to be able to use all the features of the course workspace
  • More tips for enrolling in Moodle can be found here

Please register for the course in the UH Sisu with your UH username. Further instructions can be found here.

  • Code: no equivalent code
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

  Further instructions can be found here.

  • Code: no equivalent code
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • Credit transfer: apply for inclusion in Sisu

  Further instructions can be found here.

  • Code: ECOK-279
  • Target groups: BSc
  • Credit points: 5
  • YET students: Before taking and completing this course make sure that the credits can be counted towards your degree by checking which courses are/can be included in your curriculum. You can also contact your planning officer Simo Riikonen (firstname.lastname@helsinki.fi).

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija terveystaloustieteen perusteisiin, joihin sisältyvät muun muassa terveyspalvelujen kysyntään, terveyskäyttäytymiseen ja terveydenhuoltojärjestelmiin liittyvät keskeiset teemakysymykset. Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja toimivuutta mikrotaloustieteen ja palvelujen taustalla vaikuttavien markkinoiden näkökulmasta.