In case of conflicting information consider the Sisu/Moodle pages the primary source of information.

Overview

Kursen presenterar grunden i det mikroekonomiska paradigmet som ligger som grund till de mikroekonomiskt inriktade kurserna på ämnes och fördjupad nivå.

Kursen visar hur marknadsefterfrågan kan modelleras utgående från individuella konsumentpreferenser och marknadsutbudet utgående från företagets teknologi och vinstmaximering. Det visas under vilka omständigheter konkurrens mellan företag leder till samhälleligt effektiva utfall, samt hur deviationer från dessa leder till marknadsmisslyckanden och samhälleligt ineffektiva utfall.

Strategiskt företagsbeteende, olika marknadsformer och informationsstrukturer, allmänna nyttigheter, externaliteter och nätverksekonomi presenteras samt vilka slags samhälleliga utmaningar finns kring dessa. Den strategiska interaktionen mellan ekonomiska agenter belyses medelst experiment i klass. Kursen eftersträvar att presentera den mikroekonomiska teorin på ett tillämpningsorienterat sätt.

Language of learning: Swedish

Teaching

 • Completion method: contact teaching
 • Language: Swedish
 • Schedule: can be found in Schema
  • search for teaching event (sök händelser) with the course name or Hanken course code and click the Info button and then choose the Reservations (Bokningar) sheet
 • Study materials: can be found in Moodle (to be added to the list couple of days before the course starts)
  • A Moodle course key will be sent by email or it is posted as a message in Sisu couple of days before the course starts.
  • Log in with your Hanken username to be able to use all the features of the course workspace

Please register for the course in the Hanken Sisu with your Hanken username. Further instructions (link to be added here later).

University-specific instructions

  • Code: no equivalent code

  • Target groups: BSc

  • Credit points: 8

  • Credit transfer: please apply for inclusion

  Further instructions (link to be added here later)

  • Code: 26032

  • Target groups: BSc

  • Credit points: 8

  • Code: no equivalent code

  • Target groups: BSc

  • Credit points: 8

  • Credit transfer: please apply for inclusion

  Further instructions (link to be added here later)

Learning outcomes

Efter avlagd kurs kan du:

 • identifiera på basnivån vilka olika syften mikroekonomisk modellering har
 • de karakteristiska dragen för konkurrensutsatta marknader såväl som marknadsmisslyckanden och marknadsimperfektioner
 • evaluera samhälleliga effekter av marknadsimperfektioner
 • lösa enkla mikroekonomiska modeller och förklara vilka ekonomiska implikationer lösningen tyder på