Covid-19 Situation Room

Taloustieteen tutkimukseen ja opetukseen erikoistunut Helsinki GSE perustaa talouden tilannehuoneen, joka tuottaa tietoa talouspoliittisen päätöksenteon tueksi ministeriöille ja muille julkisille tahoille koronaviruskriisin aikana.

Helsinki GSE perustaa talouden tilannehuoneen – tavoitteena tukea nopeaa päätöksentekoa koronaviruskriisissä

Tilannehuoneen tavoitteena on tarjota lähes reaaliaikaista tietoa kehityksestä yrityssektorilla, työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa.

Tilannehuoneen toimintaan osallistuu johtavia suomalaisia taloustieteilijöitä Helsinki GSE:stä, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta VATT:sta sekä muutamista muista julkisista organisaatioista. Tilannehuone hyödyntää julkisia ja yksityisiä aineistoja ja tuottaa niiden pohjalta säännöllisiä raportteja virkamiehille ja poliittisille päättäjille. Aineistoja kerätään ja työstetään yhteistyössä Tilastokeskuksen, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Pankin, veroviranomaisten, Kelan sekä muiden instituutioiden kanssa. Tilannehuone tekee myös yhteistyötä Vesa Vihriälän vetämän, pidemmän aikavälin talousvaikutuksiin keskittyvän ryhmän kanssa.


Helsinki GSE establishes an economic situation room The aim is to support fast decision making amid the coronavirus crisis

The Situation Room consists of leading economists from Helsinki GSE, VATT Institute for Economic Research, as well as members from several public authorities. It utilizes data from relevant public and private sources and produces regular reports for policymakers. The data is collected and organised in close cooperation with Statistics Finland, Ministry of Finance, Ministry of Economic Affairs and Employment, Bank of Finland, Finnish Tax Administration, Kela and other institutions. The situation room cooperates closely with Vesa Vihriälä’s group, which is focused on the longer-term economic implications of the crisis.

Lisätietoja / for more information:

Professori Otto Toivanen
akateeminen johtaja, Helsinki Graduate School of Economics
otto.toivanen at aalto.fi
+358 50 353 7651

Projektipäällikkö Oskari Nokso-Koivisto
oskari.nokso-koivisto at aalto.fi
+358 440 45 0732

Members
OT
Otto Toivanen

Chair of the group, Professor
otto.toivanen at aalto.fi
Homepage

KH
Kari Hämäläinen

Member, None
kari.hamalainen at vatt.fi

JH
Jarkko Harju

Member, None
jarkko.harju at vatt.fi

AH
Ari Hyytinen

Member, Professor
ari.hyytinen at hanken.fi
Homepage

TK
Tomi Kyyrä

Member, Research Professor
tomi.kyyra at vatt.fi
Homepage

ML
Matti Liski

Member, Professor
matti.liski at aalto.fi

NM
Niku Määttänen

Member, Affiliated / visiting
niku.maattanen at etla.fi
Homepage

TM
Tuomas Matikka

Member, None
tuomas.matikka at vatt.fi

Oskari Nokso-Koivisto

Member, Project Manager
oskari.nokso-koivisto at aalto.fi

SN
Satu Nurmi

Member, None
satu.nurmi at stat.fi

Eero Nurmi

Member, Project Manager
eero.nurmi at aalto.fi

HP
Hanna Pesola

Member, None
hanna.pesola at vatt.fi

JP
Jukka Pirttilä

Member, Professor
jukka.pirttila at helsinki.fi

MS
Matti Sipiläinen

Member, Project worker
matti.sipilainen at aalto.fi

MT
Marko Terviö

Member, Professor
marko.tervio at aalto.fi
Homepage

JT
Juha Tuomala

Member, None
juha-tuomala at vatt.fi

JV
Juuso Välimäki

Member, Professor
juuso.valimaki at aalto.fi
Homepage

JV
Jouko Verho

Member, Senior researcher
jouko.verho at vatt.fi

Upcoming Seminars
Helsinki GSE