Covid-19 Situation Room

Taloustieteen tutkimukseen ja opetukseen erikoistunut Helsinki GSE perustaa talouden tilannehuoneen, joka tuottaa tietoa talouspoliittisen päätöksenteon tueksi ministeriöille ja muille julkisille tahoille koronaviruskriisin aikana.

Helsinki GSE perustaa talouden tilannehuoneen – tavoitteena tukea nopeaa päätöksentekoa koronaviruskriisissä

Tilannehuoneen tavoitteena on tarjota lähes reaaliaikaista tietoa kehityksestä yrityssektorilla, työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa. Tätä tietoa on löydettävissä kuvaajien ja muun aineiston muodossa säännöllisesti päivitettynä aineistopankissamme:

  Covid-19 Data & Graph Vault

Tilannehuoneen toimintaan osallistuu johtavia suomalaisia taloustieteilijöitä Helsinki GSE:stä, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta VATT:sta sekä muutamista muista julkisista organisaatioista. Tilannehuone hyödyntää julkisia ja yksityisiä aineistoja ja tuottaa niiden pohjalta säännöllisiä raportteja virkamiehille ja poliittisille päättäjille. Aineistoja kerätään ja työstetään yhteistyössä Tilastokeskuksen, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Pankin, veroviranomaisten, Kelan sekä muiden instituutioiden kanssa. Tilannehuone tekee myös yhteistyötä Vesa Vihriälän vetämän, pidemmän aikavälin talousvaikutuksiin keskittyvän ryhmän kanssa.


Helsinki GSE establishes an economic situation room The aim is to support fast decision making amid the coronavirus crisis

The Situation Room consists of leading economists from Helsinki GSE, VATT Institute for Economic Research, as well as members from several public authorities. It utilizes data from relevant public and private sources and produces regular reports for policymakers. The data is collected and organised in close cooperation with Statistics Finland, Ministry of Finance, Ministry of Economic Affairs and Employment, Bank of Finland, Finnish Tax Administration, Kela and other institutions. The situation room cooperates closely with Vesa Vihriälä’s group, which is focused on the longer-term economic implications of the crisis.

Helsinki GSE Situation Room provides aggregate data and graphs based on those data. Both data and graphs are updated on a regular basis.

  Covid-19 Data & Graph Vault

 

Lisätietoja / for more information:

Koordinaattori Antti Valkonen
antti.t.valkonen at aalto.fi
+358 40 754 7636

Professori Otto Toivanen
akateeminen johtaja, Helsinki Graduate School of Economics
otto.toivanen at aalto.fi
+358 50 353 7651

Projektipäällikkö Oskari Nokso-Koivisto
oskari.nokso-koivisto at aalto.fi
+358 440 45 0732

Members
OT
Otto Toivanen

Chair of the group, Professor
otto.toivanen at aalto.fi
Homepage

MH
Milla Hägg

Member, PhD student
milla.hagg at helsinki.fi

KH
Kari Hämäläinen

Member,
kari.hamalainen at vatt.fi

JH
Jarkko Harju

Member, Research Professor
jarkko.harju at vatt.fi
Homepage

AH
Ari Hyytinen

Member, Professor
ari.hyytinen at hanken.fi
Homepage

MK
Mika Kortelainen

Member, Professor
mika.kortelainen at utu.fi

TK
Tomi Kyyrä

Member, Research Professor
tomi.kyyra at vatt.fi
Homepage

ML
Matti Liski

Member, Professor
matti.liski at aalto.fi

NM
Niku Määttänen

Member, Professor
niku.maattanen at helsinki.fi
Homepage

TM
Tuomas Matikka

Member, Associate Research Professor
tuomas.matikka at vatt.fi
Homepage

Oskari Nokso-Koivisto

Member, Project Manager
oskari.nokso-koivisto at aalto.fi

SN
Satu Nurmi

Member,
satu.nurmi at stat.fi

Eero Nurmi

Member, PhD student
eero.nurmi at aalto.fi

MN
Mikko Nurminen

Member,
mikko.nurminen at utu.fi

JP
Jukka Pirttilä

Member, Professor
jukka.pirttila at helsinki.fi
Homepage

LS
Lauri Sääksvuori

Member, Senior researcher
lauri.saaksvuori at thl.fi
Homepage

JS
Jussipekka Salo

Member, PhD student
jussipekka.salo at helsinki.fi

TS
Tanja Saxell

Member, Senior researcher
tanja.saxell at vatt.fi
Homepage

MS
Markku Siikanen

Member, Senior Researcher
markku.siikanen at vatt.fi

MS
Matti Sipiläinen

Member, Project worker
matti.sipilainen at aalto.fi

MT
Marko Terviö

Member, Professor
marko.tervio at aalto.fi
Homepage

JT
Juha Tuomala

Member,
juha.tuomala at vatt.fi

JV
Juuso Välimäki

Member, Professor
juuso.valimaki at aalto.fi
Homepage

AV
Antti Valkonen

Member, Coordinator
antti.valkonen at aalto.fi

JV
Jouko Verho

Member, Senior researcher
jouko.verho at vatt.fi

Upcoming Seminars
Helsinki GSE