Terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksien ratkomiseen uusia voimia: Helsinki GSE:n uusi professori aloittaa Helsingin yliopistossa

June 18, 2021

Taloustieteen tohtori Torsten Santavirta on nimitetty Helsingin yliopiston taloustieteen apulaisprofessoriksi urapolun toiseen vaiheeseen.

Torsten Santavirta vahvistaa merkittävästi Helsinki GSE:n sovelletun taloustieteen ja terveystaloustieteen opetus- ja tutkimuskapasiteettia. Hän tutkii ennakkoluulottomasti ja ammattitaitoisesti kysymyksiä, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, mutta joihin taloustieteilijät harvoin tarttuvat”, kertoo Helsinki GSE:n koulutuksesta vastaava johtaja Hannu Vartiainen.

Santavirta on soveltanut taloustieteen menetelmiä kysymyksiin, joita tyypillisemmin on tarkasteltu kansanterveystieteen kirjallisuudessa. Hän on tutkinut esimerkiksi sotalasten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, kuten sotatraumojen ylisukupolvista periytymistä. Terveystaloustieteen rinnalla hän on tutkinut eroja sosiaalisessa liikkuvuudessa punaisten ja valkoisten välillä vuoden 1918 tapahtumia edeltävänä aikana sekä häirikköoppilaiden vaikutusta luokkatovereidensa koulumenestykseen. Santavirta on aiemmin toiminut sekä Tukholman yliopistossa että Uppsalan yliopistossa apulaisprofessorina.

”Taloustieteellä on terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin paljon annettavaa. Soveltamalla taloustieteellisiä menetelmiä yksilötason aineistoihin, kuten historiallisiin arkistoihin, rekisteritietokantoihin ja kyselyhaastatteluihin, voidaan tuoda uusia vastauksia ja näkökulmia kysymyksiin, joita myös muut yhteiskuntatieteet tai esimerkiksi kansanterveystiede pyrkivät ymmärtämään. Olen iloinen, että pääsen jatkamaan tutkimustani näiden asioiden parissa. Suomessa on hyvät edellytykset tehdä tällaista tutkimusta korkealaatuisten aineistojen ja erittäin hyvän kansainvälisen tutkijayhteisön ansiosta”, kommentoi Santavirta nimitystään.

Santavirran tehtävä on ruotsinkielinen ja yhteinen Helsingin yliopiston Svenska social- och komunalhögskolanin kanssa. Stiftelsen Tre Smeder ja Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö ovat rahoittaneet Santavirran professuurin.

”Terveyden ja hyvinvoinnin alaan liittyvät kysymykset ovat soteuudistuksen ja ikääntyvän väestön Suomessa todella ajankohtaisia. Santavirran nimitykseltä on lupa odottaa paljon”, iloitsee Stiftelsen Tre Smeder puheenjohtaja Marcus Rantala.


Lisätietoja:
Hannu Vartiainen
+358 40 720 6808
hannu.vartiainen@helsinki.fi
 
Torsten Santavirta
+46-766109761
torsten.santavirta@ibf.uu.se