Nya krafter för att lösa frågorna om hälsa och välbefinnande: Helsinki GSE:s nya professor börjar på Helsingfors universitet

June 18, 2021

Ekonomie doktor Torsten Santavirta har befordrats till nivå två i karriärsystemet och utnämnts till biträdande professor i ekonomi vid Helsingfors universitet.

Torsten Santavirta stärker avsevärt undervisnings- och forskningskapaciteten inom tillämpad ekonomi och hälsoekonomi vid Helsinki GSE. Han undersöker fördomsfritt och professionellt frågor av samhällelig betydelse men som ekonomer sällan tar tag i”, berättar Hannu Vartiainen, utbildningsansvarig direktör vid Helsinki GSE.

Santavirta har tillämpat ekonomiska metoder på frågor som vanligtvis har granskats i folkhälsovetenskaplig litteratur. Han har till exempel forskat i frågor om krigsbarns hälsa och välbefinnande, såsom nedärvning av krigstrauman över generationer. Vid sidan av hälsoekonomi har han forskat i skillnaderna i den sociala rörligheten mellan röda och vita under tiden som föregick händelserna år 1918 samt störande elevers inverkan på klasskompisars framgång i skolan. Santavirta har tidigare arbetat vid både Stockholms universitet och Uppsala universitet som biträdande professor.

”Ekonomi har mycket att erbjuda inom hälsa och välbefinnande. Genom att tillämpa ekonomiska metoder på material på individnivå, såsom historiska arkiv, registerdatabaser och enkätintervjuer, kan man skapa nya svar och perspektiv på frågor som även andra samhällsvetenskaper eller till exempel folkhälsovetenskapen strävar efter att förstå. Jag är glad att få fortsätta min forskning inom dessa frågor. Finland har goda förutsättningar för att genomföra sådan här forskning tack vare högkvalitativt material och en väldigt bra internationell forskargemenskap”, säger Santavirta om sin utnämning.

Santavirtas uppgift är svenskspråkig och gemensam med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Stiftelsen Tre Smeder och Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse har finansierat Santavirtas professur.

”Frågor relaterade till hälsa och välbefinnande är väldigt aktuella i Finland med avseende på social- och hälsovårdsreformen och den åldrande befolkningen. Vi har höga förväntningar på utnämningen av Santavirta”, säger Stiftelsen Tre Smeders ordförande Marcus Rantala.

Tilläggsuppgifter:
Hannu Vartiainen
+358 40 720 6808
hannu.vartiainen@helsinki.fi

Torsten Santavirta
+46-766109761
torsten.santavirta@ibf.uu.se