Tulorekisterin tiedot: palkkasumma ja työllisyys laskivat toukokuussa yli 8 prosenttia vuoden takaisesta

June 26, 2020

Palkkasumma ja työllisyys laskivat toukokuussa yli 8 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna, selviää GSE:n tilannehuoneen tulorekisterin perusteella tekemästä analyysistä.

Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittanut tulorekisteri mahdollistaa suomalaisten tulokehityksen seurannan verrattain lyhyellä viiveellä. Sen avulla voidaan muodostaa kansainvälisestikin poikkeuksellisen ajantasainen tilannekuva palkkatulojen kehityksestä.

Palkkasumman kehitys

Seuraava kuva esittää palkkasumman kehityksen Suomessa kuukausittain vuosille 2019 ja 2020. Tietojen päivittymisessä on jonkin verran viivettä, mutta toukokuun luvut ovat jo todennäköisesti hyvin lähellä lopullista palkkasummaa. Toukokuussa pudotusta vuoden takaiseen oli 625 miljoonaa euroa (8,2 prosenttia), kun huhtikuussa laskua oli noin 370 miljoonaa euroa (noin 5 prosenttia).

Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä

Tulorekisteri mahdollistaa palkkasumman tarkastelun myös esimerkiksi toimialoittain. Seuraavissa kahdessa kuvassa sekä alempana työllisyyskehityksestä kertovissa kuvioissa tarkastellaan kehitystä kahdella toimialalla, joilla koronaepidemian vaikutukset ovat osittain poikenneet toisistaan.

Ensimmäisestä kuvasta nähdään, että teollisuudessa toukokuun palkkasumma oli noin 110 miljoonaa euroa (9 prosenttia) viime vuotista alhaisempi.

Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä

Koronakriisin koettelemalla majoitus- ja ravintola-alalla pudotus on ollut suhteessa jyrkempi kuin teollisuudessa. Toimialan palkkasumma oli toukokuussa hieman yli 70 miljoonaa euroa. Laskua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 85 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 53 prosentin pudotusta.

Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä

Työllisyyden kehitys tulorekisterin perusteella

Työllisyyden kehityksen mittaaminen on haastavaa, sillä esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoitettavissa alkaneissa työllisyysjaksoissa on enemmän viiveitä ja puutteita kuin ilmoitetuissa alkaneissa työttömyys- ja lomautusjaksoissa.

Yksi tapa arvioida työllisyyden kehitystä on tarkastella tulorekisterin avulla, kuinka moni työntekijä on saanut minkäkin verran tuloja tiettynä ajanjaksona. Seuraavissa kuvioissa työllinen on määritelty henkilöksi, joka on tienannut tiettynä palkanmaksujaksona vähintään 1000 euroa kuukaudessa.

Seuraava kuvio näyttää työllisten lukumäärän kehityksen vuosille 2019 ja 2020 edellä mainitulla määritelmällä. Kuviosta nähdään, että työllisten määrä lähti laskuun maaliskuun puolivälissä ja putosi jyrkästi huhtikuun alussa. Huhtikuussa yli 1000 euroa kuukaudessa tienaavia työllisiä oli reilut 1,8 miljoonaa, kun vuosi sitten heitä oli hieman vajaat kaksi miljoonaa. Toukokuussa työllisyys parani hieman huhtikuuhun verrattuna, mutta prosentuaalinen ero viime vuoteen säilyi likimain ennallaan.

Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä

Seuraava kuva esittää työllisten lukumäärän prosentuaalisen muutoksen viime vuoteen verrattuna eli edellisen kuvien sinisen ja punaisen viivan suhteellisen eron. Kuviosta nähdään, että ennen koronakriisin alkua työllisyys oli vajaan prosentin alhaisemmalla tasolla kuin viime vuonna. Huhtikuun alussa työllisten määrä romahti, minkä jälkeen se on ollut yli 8 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2019.

Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä

Teollisuudessa nähtiin kokonaistyöllisyyden kehitystä vastaava noin suhteellinen pudotus työllisten määrässä huhtikuun alussa. Tilanne on kuitenkin parantunut suhteessa enemmän kuin työmarkkinoilla keskimäärin, sillä toukokuussa työllisten lukumäärä oli noin kuusi prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2019.

Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä
Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä

Majoitus- ja ravintola-alalla työllisten lukumäärä laski voimakkaasti koronakriisin alussa. Toisin kuin teollisuudessa, tilanne ei kuitenkaan ole parantunut huhtikuusta, vaan työllisten määrä oli sekä huhtikuussa että toukokuussa reilut 50 prosenttia alhaisempi kuin viime vuonna.

Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä
Päivittyvä versio kuviosta löytyy täältä

Kuvien taustalla olevaa dataa palkkasummasta on ladattavissa täältä ja työllisyydestä täältä.


  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi