Tilannehuoneen raportti 4.2.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

February 4, 2021

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta.

Vuoden vaihduttua raportin sisältö tulee uudistumaan jonkin verran. Tämänkertaisessa raportissa tarkastellaan kuitenkin vielä suurimmaksi osin viime vuoden lopun tilannetta. Lisäksi osa kuvista on päivityksen alla, minkä vuoksi tämä raportti on aiempia suppeampi. Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä ja kesää. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Taustatiedot ovat uusimmat Tilastokeskuksessa saatavilla olevat, vuoden 2019 lopulta.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019 ja 2020 tulorekisterin pohjalta. Vuosi 2020 aloitettiin edellisvuotta korkeamalla tasolla, mutta huhtikuusta eteenpäin palkkasumma oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta edellisvuotta matalammalla tasolla, suurimman pudotuksen ajoittuessa toukokuuhun. Lokakuussa palkkasumma nousi taas selkeästi edellisvuotta korkeammaksi, mutta marraskuussa pudottiin jälleen edellsivuoden alapuolelle.

Palkkasummakuvaajia tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että tietoja ladataan Tulorekisteriin vaihtelevalla viiveellä, joten luvut saattavat aina hieman muuttua jälkikäteen. Käytännössä kuukautta vanhempia tietoja voi jo pitää lähes lopullisina – joulukuun palkkasummaa voi pitää siis lähes lopullisena.

Alla oleva kuva esittää keskimääräisiä palkkatuloja toukokuussa 2020 alkaneen työllisyys-, lomautus-, tai työttömyysjakson mukaan. Kuvasta näkyy, että valtaosa palkkasumman pudotuksesta tapahtui lomautetuksi jääneiden keskuudessa. Myös työttömäksi jääneiden palkkasummat putosivat, mutta työttömäksi jääneiden palkkasumma oli keskimäärin selvästi muita pienempi jo edellisvuonna. Lomautetuksi toukokuussa jääneiden palkkasumma palasi heinäkuussa samaan trendiin kuin työllisenä pysyneiden palkkasumma, mutta se näyttää jääneen pysyvästi matalammalle tasolle, mikä vihjaa, että tietty osa toukokuussa lomautetuksi jääneistä ei ole päässyt palaamaan töihin ainakaan täysipäiväisesti. Myös toukokuussa työttömäksi jääneiden palkkasumma on palautunut jonkin verran, mutta oli yhä marraskuussa edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

Alla oleva kuvaaja vertaa toimialatason palkkasummaa joulukuussa vuosien 2019 ja 2020 välillä (vuodelle 2021 on varattu paikka, mistä syystä se näkyy selitteessä, mutta tuo paikka on toistaiseksi tyhjä). Joulukuussa kaupan alalla palkkasumma on lähes viime vuoden tasolla. Tukitoiminnot, logistiikka, virkistyspalvelut sekä hotellit ja ravintolat ovat yhä edellisvuoden alapuolella, kuten ne olivat marraskuussa.

Työmarkkinat – lomautukset ja irtisanomiset

Alla on kuvattu alkaneet työttömyys- ja lomautusjaksot viikoittain vuosina 2019, 2020 ja 2021. Uusien lomautusjaksojen määrä on laskenut huomattavasti ensimmäisten koronatoimenpiteiden voimaantuloa seuranneista viikoista. Alkavien lomautusjaksojen määrä on ollut viime vuoden ajan korkeammalla vuoteen 2019 verrattuna. Vaikuttaa siltä, että vuonna 2021 lomautukset ovat yhä korkealla vuoteen 2019 verrattuna.

Yritykset

Yritykset – liikevaihto

Yritysten liikevaihto oli tammikuussa 2020 hieman edellisvuotta pienempi, mutta ohitti edellisvuoden helmi- ja maaliskuussa. Huhtikuusta lokakuuhun liikevaihto on kuitenkin ollut edellisvuotta alemmalla tasolla. Suurimmat pudotukset ajoittuivat huhti- ja toukokuulle. Liikevaihtotietoja on tällä hetkellä luotettavasti saatavilla vasta lokakuun alkuun.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi