Helsinki GSE:n Tilannehuoneen selvitys: Rokotukset suojaavat lapsia tehokkaasti tartunnoilta – 11-vuotiailla jopa kaksinkertainen määrä tartuntoja 12-vuotiaisiin verrattuna

December 23, 2021

Koronatalouden tutkimusryhmä Tilannehuoneen tänään julkaistuihin tietoihin perustuen mRNA-rokotteet näyttävät suojaavan hyvin tartunnoilta myös lapsia, jotka ovat rokotettuja. Tartuntatautitietojen perusteella voidaan nähdä, että 11- ja 12-vuotiaiden lasten tartunnat kehittyivät pitkälti samalla tavalla aina syksyyn 2021 asti. Rokotukset 12–15-vuotiaille lapsille alkoivat elokuussa, jonka jälkeen voitiin havaita 11-vuotiailla selkeästi enemmän tartuntoja kuin 12-vuotiaiden ikäryhmässä.

”On yllättävää, että erot ovat näinkin selkeitä. Viimeisten viikkojen aikana tartuntoja on ollut 11-vuotiailla jopa kaksi kertaa enemmän kuin 12-vuotiailla. Ei ole poissuljettua, että rokottaminen olisi vaikuttanut myös testeihin hakeutumisen kynnykseen, mutta eroa rokottamattoman ja rokotetun ikäryhmän välillä on joka tapauksessa merkittävä”, kertoo tutkimusryhmän johtaja Turun yliopiston terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen.

”Tartuntojen lisäys 12-vuotiailla näyttäisi olevan maltillista ja tätä voi selittää myös toisten rokotusten kasvu viime viikkoina”, arvioi tohtorikoulutettava Milla Hägg.

Kuvaaja 1.  Koronatartuntojen viikkokohtainen määrä 11- ja 12-vuotiaiden ikäryhmissä. Lähde: Helsinki GSE Tilannehuone. (tartunnat tartuntatautirekisteristä – tiedot 19.12 asti)

Tänään julkaistuista aineistoista käy ilmi myös, miten rokotukset ovat vaikuttaneet eri toimialoilla toimivien työntekijöiden tartuntoihin. Tartuntoja löytyy edelleen samoista ammateista kuin keväällä, mutta rokotetuilla alakohtainen vaihtuvuus on tasoittunut.

”Rokotusten vaikutukset näkyvät selvästi alakohtaisessa tarkastelussa. Tartunnat jakautuvat hyvin tasaisesti rokotetun ryhmän sisällä toimialasta riippumatta, mutta tarkasteltaessa rokottamattomia, ovat alakohtaiset erot isoja. Rokottamattomilla näyttää olevan vaihteleva riski riippuen siitä millä alalla työskentelee. Tämä tukee Tilannehuoneen aikaisempaa havaintoa alakohtaisista riskeistä saada koronatartunta. Rokotukset näyttäisivät poistavan tätä riskiä tehokkaasti”, arvioi tutkimusryhmän avustaja Helena Rantakaulio.

Kuvaaja 2.  Tartuntojen suhteellinen osuus toimialoittain lokakuusta joulukuuhun 2021. Lähde: Helsinki GSE Tilannehuone.

Lisätietoja:

Mika Kortelainen

+358 50 308 2642

mika.kortelainen@utu.fi

Milla Hägg

+358 400 860 407

milla.hagg@helsinki.fi

Tilannehuone on Helsinki GSE:n yhteistyössä VATT:n kanssa keväällä 2020 perustama koronatalouden tutkimusryhmä, jossa toimii yli 20 tutkijaa taloustieteen eri alueilta. Helsinki GSE:n lisäksi mukana on tutkijoita Turun yliopistosta, VATT:sta, THL:stä ja Tilastokeskuksesta. Tilannehuone yhdistää viranomaisten, kuten Kelan, Tilastokeskuksen, ministeriöiden ja esimerkiksi Verottajan, tuottamia rekisteriaineistoja laajasti ja ajantasaisesti ennennäkemättömällä tavalla. Tilannehuoneen tuottamat raportit auttavat päätöksentekijöitä niin valtion, kuntien kuin yrityksissä ymmärtämään miten korona ja sen vastatoimet vaikuttavat yhteiskunnassa. Tilannehuoneen raportit ovat luettavissa osoitteessa helsinkigse.fi.

Helsinki Graduate School of Economics on Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteinen taloustieteen huippuyksikkö, jonka tehtävä on kouluttaa, tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja hyödyttää yhteiskuntaa – niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.