December 23, 2021

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen selvitys: Rokotukset suojaavat lapsia tehokkaasti tartunnoilta – 11-vuotiailla jopa kaksinkertainen määrä tartuntoja 12-vuotiaisiin verrattuna

Koronatalouden tutkimusryhmä Tilannehuoneen tänään julkaistuihin tietoihin perustuen mRNA-rokotteet näyttävät suojaavan hyvin tartunnoilta myös lapsia, jotka ovat rokotettuja. Tartuntatautitietojen perusteella voidaan nähdä, että 11- ja 12-vuotiaiden lasten tartunnat kehittyivät pitkälti samalla tavalla aina syksyyn 2021 asti. Rokotukset 12–15-vuotiaille lapsille alkoivat elokuussa, jonka jälkeen voitiin havaita 11-vuotiailla selkeästi enemmän tartuntoja kuin 12-vuotiaiden

→ Full article

December 10, 2021

Dataa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi analysoinut Tilannehuone ajetaan alas vuoden loppuun mennessä

Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n yhteistyössä VATT:n kanssa keväällä 2020 perustama koronatalouden tutkimusryhmä, Tilannehuone, päättää toimintansa vuoden 2021 loppuun mennessä. Yli 20 tutkijaa taloustieteen eri alueilta työllistänyt datantuotanto ajetaan alas vaiheittain, eikä tutkimusryhmä pysty vastaamaan enää uusiin selvityspyyntöihin. ”Tilannehuone on puolentoista vuoden aikana näyttänyt mihin reaaliaikaisen datan hyödyntämisellä on mahdollisuudet. Koronatukien

→ Full article

December 2, 2021

Tilannehuoneen raportti 2.12.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

Helsinki GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua kerran kuussa. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä yritysten, työmarkkinoiden ja/tai kotitalouksien näkökulmasta.  Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Raportin nostot Palkkasumma jatkaa lokakuussa positiivista kehitystä kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä sekä kaikissa kunnissa vuoteen 2019 verrattunaLiikevaihdot kehittyivät positiivisesti syyskuussa koko Suomen sekä lähes kaikkien

→ Full article

November 4, 2021

Tilannehuoneen raportti 4.11.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

Helsinki GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua kerran kuussa jatkossa. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä yritysten, työmarkkinoiden ja/tai kotitalouksien näkökulmasta.  Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Raportin nostot Koronavirusta vastaan rokottamattomien määrä on laskenut syys-lokakuussa tasaisesti toimialoittain, myös rokottamattomien suhteelliset osuudet laskeneet lähes kaikilla tarkastelluilla toimialoilla.Palkkasumma kehittyi syyskuussa positiivisesti

→ Full article

October 25, 2021

Koronan yhteys kuntavaalien äänestyskäyttäytymiseen, ehdokasasetteluun ja valtaan valikoitumiseen

Helsinki GSE Tilannehuone Tiivistelmä Koronapandemialla on ollut merkittäviä terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tässä raportissa tutkimme, onko pandemialla myös vaikutuksia poliittiseen käyttäytymiseen. Haluamme ymmärtää pandemian yhteyden äänestysaktiivisuuteen, ennakkoäänestämisen suosioon, ehdokasasetteluun ja siihen millaisia ehdokkaita valtuustoon päätyi.  Erityisesti tarkastelemme, miten koronapandemia näkyy näiden ilmiöiden osalta eri ikä-, koulutus- ja tuloryhmien suhteen.

→ Full article

October 7, 2021

Tilannehuoneen raportti 7.10.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

Helsinki GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua kerran kuussa jatkossa. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä yritysten, työmarkkinoiden ja/tai kotitalouksien näkökulmasta.  Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Raportin nostot Vuoden 2021 yhteenlaskettu kuukausittainen palkkasumma jatkaa yhä vuosia 2019 ja 2020 korkeammalla tasolla, ero edellisvuosiin on elokuussa pienentynyt.Työllisten lukumäärän positiivinen kehitys

→ Full article

September 9, 2021

Tilannehuoneen raportti 9.9.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

Helsinki GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua kerran kuussa jatkossa. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä yritysten, työmarkkinoiden ja/tai kotitalouksien näkökulmasta.  Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Raportin nostot Työllisten määrä (1000€/kk mittarilla) pysynyt noin 2019 tasolla. Korkeammissa tuloluokissa jatketaan selvästi 2019 tasoa korkeammalla.Liikevaihdot kehittyneet positiivisesti kesäkuussa ja monissa tarkasteluryhmissä

→ Full article