May 28, 2020

Kelan työttömyysetuutta hakenut yli 100 000 henkilöä viime vuotta enemmän

Tämän viikon Helsinki GSE:n tilannehuoneen raportissa käsitellään perusturvan etuushakemusten kehitystä, lomautuksia ja Kelan työttömyysetuushakemuksia tuloluokittain, Kelan työttömyysetuutta hakeneiden rakenteen muutosta sekä poikkeusolojen heijastumista perheisiin. Tarkastelujakso ulottuu tällä hetkellä toukokuun loppupuolelle saakka. Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Taustatiedot ovat uusimmat Tilastokeskuksessa saatavilla olevat,

→ Full article

May 18, 2020

Continued rapid increase in the number of furloughed employees

The latest Helsinki GSE situation room report deals with the development of furloughs and layoffs on the levels of firms and individuals, the subsidy grants of Business Finland, the regional and industry-specific distribution of the effects of the coronavirus crisis, and the reflection of the crisis in the tax debts

→ Full article

May 14, 2020

Lomautettujen määrä jatkanut voimakasta kasvuaan

Tämän viikon Helsinki GSE:n tilannehuoneen raportissa käsitellään irtisanomisten ja lomautusten määrän kehitystä yksilö- ja yritystasolla, Business Finlandin tukimyöntöjä, koronakriisin toimialakohtaista ja alueellista jakautumista sekä sitä, miten kriisi näkyy yritysten veroveloissa ja maksujärjestelyissä. Tarkastelujakso ulottuu tällä hetkellä toukokuun alkupäiviin saakka. Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuotta 2019 ja joissakin kuvioissa tammi-helmikuuta 2020.

→ Full article

May 7, 2020

Kela-etuuksiin kohdistuva paine koronakriisissä

Tilannehuone on tarjonnut ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi koronaepidemian vaikutuksista yrityksiin, lomautuksiin ja työttömyyteen. Tämän viikon raportissa hahmottelemme kriisin vaikutuksia sosiaaliturvajärjestelmään sekä ihmisten perusturvan tarpeeseen. Tarkastelun kohteina ovat: Miten lisääntyneet lomautukset ja irtisanomiset heijastuvat Kelan perusturvaetuuksiin?Millaisia muutoksia kriisi on aiheuttanut asumistukihakemuksiin eri alueilla?Keihin koronaepidemian mukanaan tuomat rajoitukset ovat kohdentuneet voimakkaimmin siinä

→ Full article

April 30, 2020

Firms and the public sector in the coronavirus crisis

As the COVID-19 crisis progresses it becomes important to follow how the impact of the crisis on the economy develops. In this Helsinki GSE report we analyze how the crisis has hit (small firm) entrepreneursPublic sector workersDifferent manufacturing industriesFirms in different industries in the last two weeks of the crisis,

→ Full article

April 30, 2020

Yrittäjät ja julkinen sektori koronakriisissä

Koronakriisin edetessä on tärkeää seurata sitä, miten kriisin vaikutus talouteen kehittyy ja muuttuu. Tässä raportissa tutkitaan sitä, miten kriisi on osunut (pien)yrittäjiinjulkisen sektorin työntekijöihineri teollisuuden alojen työntekijöihineri teollisuuden alojen yrityksiin viimeisen kahden viikon aikana verrattuna kriisin alkuvaiheisiin. Lisäksi tutkitaan sitä, mille teollisuuden aloille Business Finlandin tuet ovat ohjautuneet, ja onko

→ Full article

April 24, 2020

Incidence of unemployment caused by the coronavirus crisis

The restrictions imposed by the government have constricted economic activity. Many businesses have suspended their activities entirely and some have cut down their operations. This report describes the incidence of unemployment and furloughs across different regions, sectors, and groups of workers. Note that furloughs refer to temporary lay-offs. The set

→ Full article

April 23, 2020

Koronakriisin aiheuttaman työttömyyden kohdistuminen

Hallituksen määräämät rajoitukset ovat supistaneet taloudellista toimeliaisuutta. Monet yritykset ovat keskeyttäneet toimintansa kokonaan ja osa supistanut toimintaansa. Tässä raportissa kuvaillaan, miten työttömyys ja lomautukset ovat kohdistuneet eri alueille, sektoreille ja työntekijäryhmiin. Kohdejoukkona on vuoden 2020 alkupuoliskolla TE-toimistoihin työttömäksi ja lomautetuksi rekisteröityneet. Vertailujoukkona käytämme samalla ajanjaksolla vuonna 2019 työttömäksi ja lomautetuiksi

→ Full article

April 15, 2020

Mihin yrityksiin koronakriisi on osunut pahimmin? Tilanne 9.4.2020

Tiivistelmä maalis-huhtikuussa 2020 lomauttaneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä on 7.4%. Tammi-helmikuussa vastaava prosentti oli 5.0%.maalis-huhtikuussa 2020 irtisanoneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä on 5.3%. Tammi-helmikuussa vastaava prosentti oli 5.0%.Suuret yritykset ovat lomauttaneet useammin kuin pienet yritykset, mutta toisin kuin pienten yritysten kohdalla, lomauttaneiden yritysten määrä ei ole kasvanut alkuvuodesta.Business Finlandin tukipäätökset

→ Full article

April 7, 2020

Tilannehuone aloittaa data-analyysien tuottamisen 6.4 alkavalla viikolla

Helsinki GSE perustaa talouden tilannehuoneen – tavoitteena tukea nopeaa päätöksentekoa koronaviruskriisissä Tilannehuone tekee myös yhteistyötä Vesa Vihriälän vetämän, pidemmän aikavälin talousvaikutuksiin keskittyvän ryhmän kanssa. Taloustieteen tutkimukseen ja opetukseen erikoistunut Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) perustaa talouden tilannehuoneen, joka tuottaa tietoa talouspoliittisen päätöksenteon tueksi ministeriöille ja muille julkisille tahoille

→ Full article