April 15, 2021

Tilannehuoneen raportti 15.4.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy työmarkkinoihin ja kotitalouksiin. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Työmarkkinat Työmarkkinat – palkkasumma Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittainen

→ Full article

April 8, 2021

Tilannehuoneen Uusimaa-raportti

Koranaepidemian aikana on paljastanut, että kunnilla ei monesti ole tarkkaa käsitystä esimerkiksi kunnan palkkasumman ajantasaisesta kehityksestä. Säännöllisesti julkaistavassa Tilannehuoneen Uusimaa-raportissa tarjotaan Uudellemaalle ja Uudenmaan kunnille ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista niiden talouteen. Hanke toimii laajemminkin kokeiluna kuntien datan saatavuuteen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään koko Uudenmaan

→ Full article

April 1, 2021

Tilannehuoneen raportti 1.4.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy työmarkkinoihin ja kotitalouksiin. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Työmarkkinat Työmarkkinat – palkkasumma Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittainen

→ Full article

April 1, 2021

Tilannehuoneen raportti: Koronatartuntojen ja sairaalahoidon riskien arviointi ammatti- ja tuloryhmissä

Tiivistelmä Raportissa tarkastellaan koronavirustartuntoja eri tulo- ja ammattiryhmissä syksyllä 2020 sekä alkuvuodesta 2021. Koronatartunnat ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin (täysi-ikäisiin) henkilöihin niin syksyllä kuin viime kuukausinakin. Koronatartuntojen suhteellinen riski vaihtelee selvästi myös ammattiryhmittäin, joskin kärjessä olevat ammattiryhmät ovat osittain erilaisia syksyllä ja keväällä.  Tiettyjen taustatekijöiden huomioinnin jälkeen, suurimmat riskit

→ Full article

March 25, 2021

Tilannehuoneen Uusimaa-raportti 25.3.2021

Koranaepidemian aikana on paljastanut, että kunnilla ei monesti ole tarkkaa käsitystä esimerkiksi kunnan palkkasumman ajantasaisesta kehityksestä. Säännöllisesti julkaistavassa Tilannehuoneen Uusimaa-raportissa tarjotaan Uudellemaalle ja Uudenmaan kunnille ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista niiden talouteen. Hanke toimii laajemminkin kokeiluna kuntien datan saatavuuteen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.   Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään koko

→ Full article

March 18, 2021

Tilannehuoneen raportti 18.3.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy työmarkkinoihin ja kotitalouksiin. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Työmarkkinat Työmarkkinat – palkkasumma Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittainen

→ Full article

March 12, 2021

Tilannehuoneen raportti: Etäopetuksen vaikutus koronatartuntoihin – Alustavia tuloksia

Tiivistelmä Tutkimusraportissa tarkastellaan koronavirustartuntoja 16-18-vuotiailla nuorilla sekä selvitetään toisen asteen etäopetuksen yhteyttä koronatartuntoihin. Pyrimme arvioimaan erilaisten vertailuryhmien avulla etäopetuksen yhteyttä 16-18-vuotiaiden sekä heidän perheenjäsenten koronatartuntoihin kunnissa, joissa siirryttiin toisella asteella etäopetukseen marras-joulukuun vaihteessa 2020. Alustavien tulosten mukaan alueittaisen vertailun perusteella ei voida tehdä vahvoja johtopäätöksiä etäopetuksen vaikutuksista, mutta nuorten ja

→ Full article