December 23, 2021

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen selvitys: Rokotukset suojaavat lapsia tehokkaasti tartunnoilta – 11-vuotiailla jopa kaksinkertainen määrä tartuntoja 12-vuotiaisiin verrattuna

Koronatalouden tutkimusryhmä Tilannehuoneen tänään julkaistuihin tietoihin perustuen mRNA-rokotteet näyttävät suojaavan hyvin tartunnoilta myös lapsia, jotka ovat rokotettuja. Tartuntatautitietojen perusteella voidaan nähdä, että 11- ja 12-vuotiaiden lasten tartunnat kehittyivät pitkälti samalla tavalla aina syksyyn 2021 asti. Rokotukset 12–15-vuotiaille lapsille alkoivat elokuussa, jonka jälkeen voitiin havaita 11-vuotiailla selkeästi enemmän tartuntoja kuin 12-vuotiaiden

→ Full article

December 10, 2021

Dataa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi analysoinut Tilannehuone ajetaan alas vuoden loppuun mennessä

Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n yhteistyössä VATT:n kanssa keväällä 2020 perustama koronatalouden tutkimusryhmä, Tilannehuone, päättää toimintansa vuoden 2021 loppuun mennessä. Yli 20 tutkijaa taloustieteen eri alueilta työllistänyt datantuotanto ajetaan alas vaiheittain, eikä tutkimusryhmä pysty vastaamaan enää uusiin selvityspyyntöihin. ”Tilannehuone on puolentoista vuoden aikana näyttänyt mihin reaaliaikaisen datan hyödyntämisellä on mahdollisuudet. Koronatukien

→ Full article

August 16, 2021

Koronapandemia ja mielenterveyserot eri sosioekonomisissa ryhmissä

Helsinki GSE Tilannehuone 16.8.2021 Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan rekisteritietojen pohjalta mielenterveyshäiriöihin liittyviä perusterveydenhuollon käyntejä koronapandemian aikana eri ikäisillä henkilöillä sekä eri sosioekonomisissa ryhmissä ja ammateissa Suomessa.  Mielenterveyteen liittyvissä julkisen perusterveydenhuollon käynneissä ei havaita keväällä 2021 selvää muutosta, vaikka käyntimäärät ovatkin ajoittain olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Julkiset käynnit kasvoivat kuitenkin selvästi enemmän 15-29-vuotiailla  kuin

→ Full article

July 8, 2021

Tilannehuoneen raportti 8.7.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta.  Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Työmarkkinat Työmarkkinat – palkkasumma Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Suurin palkkasumman pudotus verrattuna edelliseen vuoteen ajoittui toukokuuhun 2020. Tammikuuta

→ Full article

May 27, 2021

Tilannehuoneen raportti 27.5.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy työmarkkinoihin ja kotitalouksiin. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Työmarkkinat Työmarkkinat – palkkasumma Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittainen

→ Full article

May 13, 2021

Tilannehuoneen raportti 13.5.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy työmarkkinoihin ja kotitalouksiin. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Työmarkkinat Työmarkkinat – palkkasumma Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittainen

→ Full article

April 29, 2021

Tilannehuoneen raportti 29.4.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy työmarkkinoihin ja kotitalouksiin. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Työmarkkinat Työmarkkinat – palkkasumma Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittainen

→ Full article

April 22, 2021

Tilannehuoneen Uusimaa-raportti

Koranaepidemian aikana on paljastanut, että kunnilla ei monesti ole tarkkaa käsitystä esimerkiksi kunnan palkkasumman ajantasaisesta kehityksestä. Säännöllisesti julkaistavassa Tilannehuoneen Uusimaa-raportissa tarjotaan Uudellemaalle ja Uudenmaan kunnille ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista niiden talouteen. Hanke toimii laajemminkin kokeiluna kuntien datan saatavuuteen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.   Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään koko

→ Full article

April 1, 2021

Tilannehuoneen raportti: Koronatartuntojen ja sairaalahoidon riskien arviointi ammatti- ja tuloryhmissä

Tiivistelmä Raportissa tarkastellaan koronavirustartuntoja eri tulo- ja ammattiryhmissä syksyllä 2020 sekä alkuvuodesta 2021. Koronatartunnat ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin (täysi-ikäisiin) henkilöihin niin syksyllä kuin viime kuukausinakin. Koronatartuntojen suhteellinen riski vaihtelee selvästi myös ammattiryhmittäin, joskin kärjessä olevat ammattiryhmät ovat osittain erilaisia syksyllä ja keväällä.  Tiettyjen taustatekijöiden huomioinnin jälkeen, suurimmat riskit

→ Full article

January 14, 2021

Tilannehuoneen raportti: Koronavirus ja terveyserot – Missä sosioekonomisissa ryhmissä koronatartuntoja on Suomessa havaittu eniten?

Tiivistelmä Koronatartunnat ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin (täysi-ikäisiin) henkilöihin.  Tartuntoja on havaittu kuitenkin paljon myös suurituloisimmassa ryhmässä. Ensimmäisessä aallossa keväällä (maaliskuu-kesäkuu) koronatartuntoja havaittiin eniten kaikkein suurituloisimmassa ryhmässä, kun taas syksyllä (heinäkuu-marraskuu) tartunnat ovat kohdistuneet erityisesti kaikkein pienituloisimpiin. Korkeimman suoritetun koulutustason mukaan tarkasteltuna koronatartuntoja on havaittu suhteellisesti enemmän ylemmän korkea-asteen

→ Full article