February 18, 2021

Tilannehuoneen raportti 18.2.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Osa uusista kuvaajista on vielä päivityksen alla, jonka takia tämä raportti sisältää poikkeuksellisesti ainoastaan työmarkkinakuvaajia.  Työmarkkinat Työmarkkinat - palkkasumma Palkkasummakuvaajia tarkastellessa on hyvä

→ Full article

February 4, 2021

Tilannehuoneen raportti 4.2.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vuoden vaihduttua raportin sisältö tulee uudistumaan jonkin verran. Tämänkertaisessa raportissa tarkastellaan kuitenkin vielä suurimmaksi osin viime vuoden lopun tilannetta. Lisäksi osa kuvista on päivityksen alla, minkä vuoksi tämä raportti

→ Full article

January 21, 2021

Tilannehuoneen raportti 21.1.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vuoden vaihduttua raportin sisältö tulee uudistumaan jonkin verran. Tämänkertaisessa raportissa tarkastellaan kuitenkin vielä suurimmaksi osin viime vuoden lopun tilannetta. Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä ja kesää. Taustatiedot

→ Full article

January 19, 2021

Situation Room Report: The Corona Virus and Health Differences – In Which Socioeconomic Groups Have the Most Infections Been Observed in Finland?

Abstract Infections by the corona virus in Finland have concentrated most heavily to the (adult) individuals with the lowest incomes. However, infections have also been prevalent in the very highest income class. During the first wave in the spring (March-June), corona virus infections were most common in the highest income

→ Full article

January 14, 2021

Tilannehuoneen raportti: Koronavirus ja terveyserot – Missä sosioekonomisissa ryhmissä koronatartuntoja on Suomessa havaittu eniten?

Tiivistelmä Koronatartunnat ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin (täysi-ikäisiin) henkilöihin.  Tartuntoja on havaittu kuitenkin paljon myös suurituloisimmassa ryhmässä. Ensimmäisessä aallossa keväällä (maaliskuu-kesäkuu) koronatartuntoja havaittiin eniten kaikkein suurituloisimmassa ryhmässä, kun taas syksyllä (heinäkuu-marraskuu) tartunnat ovat kohdistuneet erityisesti kaikkein pienituloisimpiin. Korkeimman suoritetun koulutustason mukaan tarkasteltuna koronatartuntoja on havaittu suhteellisesti enemmän ylemmän korkea-asteen

→ Full article

December 17, 2020

Tilannehuoneen raportti 17.12.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä ja kesää. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Taustatiedot ovat uusimmat Tilastokeskuksessa saatavilla olevat, vuoden 2018 lopulta. Työmarkkinat Työmarkkinat - palkkasumma Seuraava

→ Full article