January 21, 2021

Tilannehuoneen raportti 21.1.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vuoden vaihduttua raportin sisältö tulee uudistumaan jonkin verran. Tämänkertaisessa raportissa tarkastellaan kuitenkin vielä suurimmaksi osin viime vuoden lopun tilannetta. Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä ja kesää. Taustatiedot

→ Full article

January 19, 2021

Situation Room Report: The Corona Virus and Health Differences – In Which Socioeconomic Groups Have the Most Infections Been Observed in Finland?

Abstract Infections by the corona virus in Finland have concentrated most heavily to the (adult) individuals with the lowest incomes. However, infections have also been prevalent in the very highest income class. During the first wave in the spring (March-June), corona virus infections were most common in the highest income

→ Full article

November 5, 2020

Tilannehuoneen raportti 5.11.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä ja kesää. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Taustatiedot ovat uusimmat Tilastokeskuksessa saatavilla olevat, vuoden 2018 lopulta. Työmarkkinat Työmarkkinat - palkkasumma Seuraava

→ Full article

September 11, 2020

Yritystuet työkaluna koronakriisissä

Tässä muistiossa tehdään lyhyt katsaus periaatteista, joita julkisen sektorin jakamiin yritystukiin on perusteltua soveltaa taloustieteen näkökulmasta. Olemme tarkoituksella rajanneet pois yksityiskohtaisemmat tilannearviot, yksittäisiä tuki-instrumentteja koskevat pohdinnat, tai rajoitteet joita saattaa syntyä mm. siitä, että keväällä käyttöön otetut EU:n tilapäiset valtiontukisäännöt ovat voimassa määräaikaisesti 31.12.2020 asti (pl. pääomitukset 30.6.2021 asti). Toivomme

→ Full article

September 10, 2020

Tilannehuoneen raportti 10.9.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä ja kesää. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Taustatiedot ovat uusimmat Tilastokeskuksessa saatavilla olevat, vuoden 2018 lopulta. Työmarkkinat Työmarkkinat - palkkasumma Seuraava

→ Full article