December 23, 2021

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen selvitys: Rokotukset suojaavat lapsia tehokkaasti tartunnoilta – 11-vuotiailla jopa kaksinkertainen määrä tartuntoja 12-vuotiaisiin verrattuna

Koronatalouden tutkimusryhmä Tilannehuoneen tänään julkaistuihin tietoihin perustuen mRNA-rokotteet näyttävät suojaavan hyvin tartunnoilta myös lapsia, jotka ovat rokotettuja. Tartuntatautitietojen perusteella voidaan nähdä, että 11- ja 12-vuotiaiden lasten tartunnat kehittyivät pitkälti samalla tavalla aina syksyyn 2021 asti. Rokotukset 12–15-vuotiaille lapsille alkoivat elokuussa, jonka jälkeen voitiin havaita 11-vuotiailla selkeästi enemmän tartuntoja kuin 12-vuotiaiden

→ Full article

December 10, 2021

Dataa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi analysoinut Tilannehuone ajetaan alas vuoden loppuun mennessä

Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n yhteistyössä VATT:n kanssa keväällä 2020 perustama koronatalouden tutkimusryhmä, Tilannehuone, päättää toimintansa vuoden 2021 loppuun mennessä. Yli 20 tutkijaa taloustieteen eri alueilta työllistänyt datantuotanto ajetaan alas vaiheittain, eikä tutkimusryhmä pysty vastaamaan enää uusiin selvityspyyntöihin. ”Tilannehuone on puolentoista vuoden aikana näyttänyt mihin reaaliaikaisen datan hyödyntämisellä on mahdollisuudet. Koronatukien

→ Full article

October 25, 2021

Koronan yhteys kuntavaalien äänestyskäyttäytymiseen, ehdokasasetteluun ja valtaan valikoitumiseen

Helsinki GSE Tilannehuone Tiivistelmä Koronapandemialla on ollut merkittäviä terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tässä raportissa tutkimme, onko pandemialla myös vaikutuksia poliittiseen käyttäytymiseen. Haluamme ymmärtää pandemian yhteyden äänestysaktiivisuuteen, ennakkoäänestämisen suosioon, ehdokasasetteluun ja siihen millaisia ehdokkaita valtuustoon päätyi.  Erityisesti tarkastelemme, miten koronapandemia näkyy näiden ilmiöiden osalta eri ikä-, koulutus- ja tuloryhmien suhteen.

→ Full article

September 9, 2021

Tilannehuoneen raportti 9.9.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

Helsinki GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua kerran kuussa jatkossa. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä yritysten, työmarkkinoiden ja/tai kotitalouksien näkökulmasta.  Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Raportin nostot Työllisten määrä (1000€/kk mittarilla) pysynyt noin 2019 tasolla. Korkeammissa tuloluokissa jatketaan selvästi 2019 tasoa korkeammalla.Liikevaihdot kehittyneet positiivisesti kesäkuussa ja monissa tarkasteluryhmissä

→ Full article

August 16, 2021

Koronapandemia ja mielenterveyserot eri sosioekonomisissa ryhmissä

Helsinki GSE Tilannehuone 16.8.2021 Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan rekisteritietojen pohjalta mielenterveyshäiriöihin liittyviä perusterveydenhuollon käyntejä koronapandemian aikana eri ikäisillä henkilöillä sekä eri sosioekonomisissa ryhmissä ja ammateissa Suomessa.  Mielenterveyteen liittyvissä julkisen perusterveydenhuollon käynneissä ei havaita keväällä 2021 selvää muutosta, vaikka käyntimäärät ovatkin ajoittain olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Julkiset käynnit kasvoivat kuitenkin selvästi enemmän 15-29-vuotiailla  kuin

→ Full article

July 8, 2021

Tilannehuoneen raportti 8.7.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta.  Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Työmarkkinat Työmarkkinat – palkkasumma Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Suurin palkkasumman pudotus verrattuna edelliseen vuoteen ajoittui toukokuuhun 2020. Tammikuuta

→ Full article

June 3, 2021

Tilannehuoneen Uusimaa-raportti

Koranaepidemian aikana on paljastanut, että kunnilla ei monesti ole tarkkaa käsitystä esimerkiksi kunnan palkkasumman ajantasaisesta kehityksestä. Säännöllisesti julkaistavassa Tilannehuoneen Uusimaa-raportissa tarjotaan Uudellemaalle ja Uudenmaan kunnille ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista niiden talouteen. Hanke toimii laajemminkin kokeiluna kuntien datan saatavuuteen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään koko Uudenmaan

→ Full article

May 20, 2021

Tilannehuoneen Uusimaa-raportti

Koranaepidemian aikana on paljastanut, että kunnilla ei monesti ole tarkkaa käsitystä esimerkiksi kunnan palkkasumman ajantasaisesta kehityksestä. Säännöllisesti julkaistavassa Tilannehuoneen Uusimaa-raportissa tarjotaan Uudellemaalle ja Uudenmaan kunnille ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista niiden talouteen. Hanke toimii laajemminkin kokeiluna kuntien datan saatavuuteen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.   Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään koko

→ Full article