December 30, 2020

Covid-19-toimien vahvistamisella on kiire

[1] Taloustieteilijät Martti Hetemäki ja Bengt Holmström sekä Suomen Pankin neuvonantaja Juhana Hukkinen esittävät toimia koronakriisin linjan vahvistamiseksi. Hallitukset arvioivat Covid-19-linjaansa rokoteaikataulun, tautikehityksen, uusien virusversioiden tuomien riskien, ihmisten käyttäytymisen sekä yhteiskunnallisten ja oikeudellisten rajoitteiden oloissa. On selvää, että arvion pohjaksi tarvitaan monien alojen tietoja sekä eri riskien johdonmukaista huomioon ottamista.

→ Full article

April 7, 2020

Tilannehuone aloittaa data-analyysien tuottamisen 6.4 alkavalla viikolla

Helsinki GSE perustaa talouden tilannehuoneen – tavoitteena tukea nopeaa päätöksentekoa koronaviruskriisissä Tilannehuone tekee myös yhteistyötä Vesa Vihriälän vetämän, pidemmän aikavälin talousvaikutuksiin keskittyvän ryhmän kanssa. Taloustieteen tutkimukseen ja opetukseen erikoistunut Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) perustaa talouden tilannehuoneen, joka tuottaa tietoa talouspoliittisen päätöksenteon tueksi ministeriöille ja muille julkisille tahoille

→ Full article

April 7, 2020

Talouspolitiikka koronakriisin alkuvaiheessa

1. Lähtökohdat ja tavoitteet politiikalle Koronavirusepidemia ja sen hoitamiseen liittyvät toimet Suomessa ja maailmalla johtavat väistämättä taloudellisen aktiviteetin tilapäiseen supistumiseen. Tuotanto supistuu jo sen takia, että osa työntekijöistä ei pääse töihin ja sekä kotimaiset että kansainväliset tuotantoketjut ovat häiriintyneitä. Lisäksi monien palveluiden kuluttaminen on tartuntavaaran sekä lähikontaktien rajoittamiseen tähtäävien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi lähes mahdotonta. Tässä tilanteessa talouspolitiikan tavoitteena on tukea

→ Full article

March 27, 2020

Open online course on economic crises (held in Finnish)

University of Helsinki organizes a MOOC (Massive Open Online Course) about economic crises and how to ease them. The lecturers of the course, including Vesa Vihriälä, Olli Rehn and Sixten Korkman, are economists that have knowledge of economic crises from various angles. No one knows how long the coronavirus epidemic

→ Full article